Properes Sortides i Activitats de la Colla Excursionista l'Isard:COMUNICAT:


Volíem reprendre la nostra activitat de sortir en Colla a la muntanya i hem fet una sortida al mes d'Octubre. Com l'evolució dels rebrots per Covid-19 han evolucionat negativament, hem tingut de suspendre les sortides previstes, d'acord amb el que les autoritats sanitàries han anat determinant. Vista la situació actual a mes de Desembre, no es realitzará cap sortida de Colla, respectant les recomanacions existents, fins que passem a fase de normalitat.


La Junta DirectivaNORMES PER LES SORTIDES A MUNTANYA:


- Obligatòria la llicència federativa vigent 2020, per les sortides a muntanya, programades de la Colla.

- Podran assistir-hi NO FEDERATS (L’entitat tramitarà la llicènciatemporal per la sortida). Donat que la FEEC ha modificat el procediment per les llicències temporals, cal fer inscripció prèvia  fins dijous anterior a la sortida, mitjançant correu dirigit a collaisard@bescano.com , facilitant les dades següents : nom i cognoms, NIF, data de naixement, adreça electrònica i telèfon.

- Preu: 8 € que inclou soci temporal.


Telèfons de contacte/Whatsapp:

Núria:        620.71.64.63

Milio:         629.06.67.14

Email:     collaisard@bescano.com