J U N T A

COMPOSICIÓ ACTUAL DE LA JUNTA DIRECTIVA :
 
- Presidenta :            Núria Badosa Gironés
 
- Vicepresident :       Andreu Batallé Soms
 
- Tresorer :                Joan Costa Plana         
 
- Secretària :             Margarita Palahí Juan

- Vocals :                    Mei Ferrer Costa
                                    Salvador Masó Rabionet
                                    Emilio Gasol Aznar

- El nostre correu electrònic:  isardcollaexcursionista@gmail.com